با ما همراه باشید

آموزش

هنر مدیریت سرمایه و پول

مدیریت سرمایه یکی از مهمترین مهارت هایی است که هر شخص برای ادامه حیات مالی خود باید بیاموزد. اگر افراد ندانند که چگونه سرمایه‌ خود را مدیریت‌ کنند، در شرایط متلاطم اقتصادی قادر نخواهند بود تا ارزش دارایی خود را حفظ کرده و بعضا ممکن است در تامین مخارج روزمره خود با چالش مواجه شوند.

منتشر شده

در

هنر مدیریت سرمایه و پول

تعریف کلاسیک مدیریت سرمایه، روند مدیریت پول (سرمایه) است که شامل استفاده از ابزارها و روش های پس انداز و افزایش دارایی ها می شود. همچنین باید گفت که این مفهوم شامل مجموعه ای از قوانین و فنون، با هدف به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن سود به طور همزمان می شود.

معامله گران مبتدی معمولاً مدیریت سرمایه را کاری بیهوده می دانند؛ چرا که فریب دادن خود و غلبه بر بازار برای یک سود کوتاه مدت بسیار جالب تر به نظر می رسد. سودهای کوتاه مدت، با اینکه احساس پیروزی را در شما ایجاد می کنند اما بسیار اندک هستند.

چنین رویکردی در نهایت به شکست منجر می شود زیرا در اصل، یک رویکرد سیستماتیک جدی نبوده و صرفا با بازار بازی می کند؛ پس از آنکه معامله گران متوجه شدند که معاملات به استراتژی و برنامه نیاز دارند، به بررسی برخی از روش های مدیریت پول می پردازند.

سرمایه چیست؟

سرمایه ممکن است از نقطه نظرها و زوایای دید مختلفی توصیف شود. به طور کلی، سرمایه، ارزش کل منابع و تلاش صرف شده می باشد. همچنین، در تعریف سرمایه، ممکن است منظور هر دارایی بازار باشد که جدا از منابع عادی مورد استفاده، جمع شود و برای شخصی که آن ها را در اختیار دارد، سود به همراه داشته باشد.

به عبارت دیگر، سرمایه با ارزش مادی، مالی یا معنوی بیان می شود که به شما این امکان را می دهد که تجارت خود را انجام دهید. سرمایه، منبع اصلی ثروت صاحب آن می باشد. پویایی سرمایه تنها ملاک و شاخص اصلی بازدهی یک شرکت و همچنین قیمت بازار آن می باشد.

تاریخچه مدیریت سرمایه (پول)

اصول اساسی مدیریت سرمایه، در ابتدا برای بازی ها ابداع شدند.

با انتشار مقاله ای توسط «دنیل برنولی» در سال ۱۷۳۸ که نظریه‌ مطلوبیت انتظاری (Expected utility hypothesis) را بررسی می کرد، ایده‌ مدیریت پول خلق شد. نظر این نویسنده در مقاله‌ خود این بود که تابع لگاریتمی مطلوبیت از ویژگی های افراد تشکیل می گردد. وی خاطر نشان کرد؛ هنگامی که سود برداشت نشود و مجددا سرمایه گذاری گردد، برای ارزیابی ریسک پذیری معامله، باید میانگین هندسی احتمالات هر نتیجه‌ ممکن برای معامله (سطح ریسک هر پروژه)، جداگانه ارزیابی شود.

در سال ۱۹۳۶، «دی.جی. ویلیامز» در مقاله‌ «سفته بازی و آربیتراژ» در توصیف تجارت پنبه، اظهار داشت که سفته باز باید بر روی قیمتی که در آینده معرفی می شود قمار کند. وی اظهار داشت که در صورت سرمایه گذاری مجدد سود و زیان معامله گران در بازار، چنین قیمتی به عنوان میانگین هندسی کلیه ارزیابی های ممکن در شرایط فعلی محاسبه می گردد.

به عنوان مثال، توزیع احتمال هر مقدار قیمت در آینده ممکن است به شرح زیر باشد: بعد از یک دوره‌ معین، ۲۰ درصد احتمال این وجود دارد که قیمت X باشد و ۳۰ درصد احتمال این ‌که قیمت Y و ۵۰ درصد احتمال این که قیمت Z باشد.

در سال ۱۹۴۴، «جان فون نویمان» ریاضیدان و «اسکار مورگنسترن» اقتصاددان، «تئوری بازی ها و رفتار اقتصادی» را منتشر کردند که تئوری بازی مدرن نیز بر اساس آن استوار می باشد.

در این مقاله، تابع مطلوبیت به صورت امید ریاضی مطلوبیت مجموعه ای از کالاها با احتمالات تخصیص یافته، شرح داده شده است. این بدان معنی است که مطابق توزیع احتمالات، مطلوبیت نیز خطی می باشد.

در سال ۱۹۵۶، «لری جان کلی جونیور»، دانشمندی از «آزمایشگاه های بل»، «تفسیر جدیدی از میزان اطلاعات» را منتشر کرد. اگر بخواهیم در مورد قمار صحبت کنیم، وی در این مقاله نشان داد که برای رسیدن به حداکثر رشد درآمد، بازیگر باید اندازه‌ لگاریتم مورد انتظار سرمایه‌ خود را به حداکثر برساند. فرض بر این است که سرمایه بصورت بی نهایت تقسیم می شود و سود نیز مجددا سرمایه گذاری می گردد. این سیستم پیچیده است زیرا عملکرد مناسب آن نیاز به ارزیابی احتمالات نتیجه دارد. به عبارت دیگر، فرمول او به این سوال که برای هر معامله گر ضروری است پاسخ می دهد: “چگونه می توان معامله ای را با انتظار سودی مثبت انجام داد؟”

f = b * (p-q) / b

که در آن، b شانس خالص دریافتی شخصی که شرط‌ بندی می کند، p احتمال برد و q احتمال باخت می باشد.

در سال ۱۹۶۲، «ادوارد او. ثورپ»، استاد آمریکایی ریاضیات، نویسنده و بازیکن بلک جک، اثری با نام «دیلر را شکست بده» نوشت که اولین کتاب کلاسیکی است که از نظر ریاضی ثابت می کند می توان با محاسبه‌ کارت ها در بازی بلک جک برنده شد.

در سال ۱۹۷۶، «هری مکس مارکوویتز» اظهار داشت که فرموله سازی دنباله‌ یک وضعیت بازی و معیار حداکثرسازی لگاریتم مورد انتظار برای سودآوری پورتفوی قابل قبول نیستند زیرا با این ایده که شکل استاندارد بازی نیاز به مقایسه‌ استراتژی ها دارد، در تناقض هستند.

معیار تشکیل پورتفوی «مارکوویتز»، همان نسبت سودآوری به ریسک (کارایی مدیریت پورتفوی) می باشد؛ که این مفهوم با معیار «کلی» که نرخ افزایش سرمایه را با پیش بینی سرمایه گذاری مجدد درآمد تعریف می کند متفاوت است. به دلیل تأثیر سرمایه گذاری مجدد، مدیریت وجوه «کلی» ممکن است در شرایط خاص خسارات جدی را به همراه داشته باشد.

در سال ۱۹۹۰، «رالف وینس»، «فرمول های مدیریت پورتفوی» را نوشت تا با رواج و گسترش فرمول های «کلی»، آن ها را تحت عنوان روش تعریف اندازه‌ موقعیت ها با نام «F بهینه» ارائه دهد.

در سال ۱۹۹۲، «وینس» کتاب «ریاضیات مدیریت پول» را منتشر کرد که در آن F بهینه‌ خود را با توجه به اندازه‌ موقعیت، با مدیریت بهینه‌ پورتفوی متحد ساخت.

در سال ۱۹۹۵، «وینس» سومین کتاب خود را در زمینه‌ مدیریت پول نوشت که در آن به شرح جزئیات F بهینه پرداخت و مدل جدیدی را برای تشکیل پورتفوی توصیف کرد.

در سال ۱۹۹۶، «براون» و «ویت»، تئوری بیزی در مورد قمار و سرمایه گذاری را تحلیل کردند که در آن فرایند تصادفی اساسی دارای مقادیر متغیرهای تصادفی غیرقابل مشاهده می باشد. همچنین، آن ها معیار «کلی» را نیز تعمیم دادند.

فرض کنید چمن به دو دلیل خیس شده است؛ یا دستگاه آبیاری راه ‌اندازی شده و یا این که باران باریده است. همچنین تصور کنید که باران بر عملکرد دستگاه آبیاری تأثیر بگذارد (در صورت بارندگی نمی توان آن را راه اندازی کرد). در این صورت، می توان با نشان دادن یک شبکه‌ بیزی، برای این وضعیت یک مدل ساخت. هر سه متغیر ممکن است T (درست) و یا F (نادرست) باشند.

Bayes' theorem

در سال ۲۰۰۲، «اوستیگنیف» و «شنک‌هاپ» ثابت کردند که هر استراتژی سرمایه‌گذاری که شامل سرمایه گذاری مجدد بخش ثابتی از سرمایه باشد، منحنی نمایی کاملاً مثبتی از نرخ رشد ثروت سرمایه گذار در بازار را خواهد داشت. همچنین، قیمت ها به عنوان یک فرآیند تصادفی ثابت توصیف می شوند و روابط قیمت تخریب نمی شوند (به شرطی که سرمایه گذار حداقل دو دارایی را معامله کند).

در سال ۲۰۰۴، «اندرسون» و «فاف» معاملات خود را به سادگی و با قابلیت دسترسی برای همه قوانین در پنج بازار آتی انجام دادند و سود خود را با استفاده از روش F بهینه که توسط «وینس» توصیف شد، دوباره سرمایه گذاری کردند. آن ها نتیجه گرفتند که در معاملات سودآور آتی، سودآوری دارایی ها برای مدیریت پول حیاتی تر هستند؛ آن ها تفاوت های مهمی در موفقیت معامله گران را با توجه به میزان پشتکارشان نشان دادند.

قوانین مدیریت پول

تا زمانی که معامله گر از سرمایه (سپرده)‌ خود به عنوان ابزاری برای کار استفاده می کند، مدیریت سرمایه نقش مهمی را در معامله ایفا خواهد کرد. مدیریت مناسب پول، به اندازه‌ به کارگیری یک استراتژی حیاتی است. کلیه‌ قوانین و اصول مدیریت پول را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

 1. مدیریت سپرده
 2. محاسبه‌ حجم معاملات
 3. قوانین معامله گری

۱- مدیریت سپرده

قوانین مدیریت سپرده مشخص می کند که چه مبلغی می تواند از حساب برداشت شود و چه مقدار از سود قرار است برای معاملات آینده باقی بماند. مدیریت سپرده به شما این امکان را می دهد که اهداف مشخصی را تعیین کنید. اندازه‌ سپرده به عنوان شاخصی است که به معامله گر کمک می کند تا بداند چه موقع از این روش ها استفاده کند. در اینجا، معامله گر سطوح مشخصی از درآمد را تعریف می کند که قصد دارد از آن ها به عنوان نقاط کلیدی رشد شخصی خود استفاده کند.

به عنوان مثال، فرض کنید معامله گر کار خود را با سپرده‌ ۱۰۰۰ دلاری آغاز می کند. طبق استراتژی مدیریت سپرده‌ خود، با رسیدن به سپرده‌ ۲۰۰۰ دلاری، معامله گر یک چهارم را برداشت می کند و باقی را داخل سپرده می گذارد تا یک حساب موازی باز کرده و یا معاملات خود را با شدت بیشتری انجام دهد.

۲- محاسبه‌ حجم معاملات

این بخش از مدیریت سرمایه با مدیریت ریسک در ارتباط است. معامله گر به منظور به حداکثر رساندن سود و جلوگیری از ضرر جدی در صورت وقوع شکست، اندازه‌ حجم معامله را به نسبت اندازه‌ سپرده می سنجد.

ضرر یا افت یک روند تصادفی نیست بلکه یک روند طبیعی است. حتی هنگامی که معامله گر از استراتژی خود به طور موثر استفاده می کند، ممکن است در برخی از معاملات ضرر کند.

برای اینکه یک سری از معاملات ضررده سپرده تان را از بین نبرد؛ حجم معاملات بعدی باید نه برای ۴-۵ معامله بلکه برای ۲۰-۳۰ معامله کافی باشد. در این صورت، قانون احتمالات به نفع شما بازی خواهد کرد.

محاسبه‌ کارآمد اندازه‌ معاملات به شما این امکان را می دهد که حتی اگر نیمی از معاملات با ضرر مواجه شده باشند، همچنان با سود از بازار خارج شوید. این روش با تکنیک های مختلفی از جمله کاهش مقدار حجم در زمان رکود و افزایش آن در زمان همسو بودن معامله گر با بازار به دست می آید. بنابراین، سود حاصل از چند معامله به تنهایی تمام ضررهای یک سری معاملات را جبران خواهد کرد.

علاوه بر این، میزان ضرر و زیان پس از فعال شدن حد ضرر (استاپ لاس) نیز به میزان حجم معامله بستگی دارد. به طور معمول، میزان ضرر به اندازه یک سوم سود تعریف می شود، اما این قانون با توجه به ابزار، نوسانات و استراتژی می تواند متغیر ‌باشد.

محاسبات ممکن است به روش هایی مختلف انجام شوند:

 • بر اساس اندازه‌ سرمایه
 • بر اساس قوانین استراتژی انتخاب شده
 • بر اساس ضرر احتمالی

به عنوان مثال، مقدار حجم معامله ممکن است همراه با سپرده افزایش یابد، به گونه ای که که منجر به افزایش سرمایه پیوسته و سریع‌ شود. اگر سپرده‌ معامله گر ۱۰۰۰ دلار باشد و مقدار حجم درگیر در معامله ۱٪ آن باشد، مبلغ معامله ۱۰ دلار می شود. با این حال، اگر مبلغ سپرده ۲۰ هزار دلار باشد، به ۲۰۰ دلار تبدیل می شود.

۳- قوانین معامله گری

معامله گر بر اساس استراتژی و سبک معاملاتی خود، مجموعه ای از قوانین خود را ایجاد می کند؛ به گونه ای که بتواند اثر منفی ایرادات استراتژی را پوشش دهد.

نمونه هایی از این قوانین عبارتند از:

 • اگر ۲ تا ۳ معامله‌ زیان ده پشت سر هم اتفاق بیافتند، در آن روز، دیگر معامله ای انجام نشود.
 • اگر سپرده بیش از ۲۰ درصد در این ماه کاهش یافته باشد، باید به مدت ۲ تا ۳ هفته استراحت صورت بگیرد.
 • اگر سود روزانه به ۲ تا ۵ درصد برسد، دیگر هیچ معامله ای در این روز انجام نمی شود.
 • اگر معامله گر بیش از ۳ بار در طول روز قوانین مدیریت پول را نقض کرده باشد، معاملات باید بلافاصله متوقف گردند و حداقل تا فردا از سر گرفته نشوند.
 • بیش از ۲ معامله نباید به طور همزمان انجام شود و بیش از ۵ معامله نباید در یک روز باز شوند.

همه‌ این قوانین با توجه به تجربه‌ معامله گر و شرایط معامله قابل تنظیم هستند.

جنبه های روانشناختی مدیریت سرمایه

رعایت قوانین مدیریت سرمایه به معامله گر کمک می کند تا نظم خود را افزایش داده و احساس امنیت کند. اول از همه، معامله گر باید حجم پوزیشن را به اندازه ای تعریف کند تا کار کردن برایش راحت باشد و افت موقتی باعث از دست دادن روحیه‌ نشود.

مدیریت دقیق پول با جلوگیری از وسوسه‌ انجام یک معامله‌ بزرگ و قمارگونه به امید خوش شانسی، از معامله گر در مقابل عواقب طمع محافظت می کند.

بعلاوه، مدیریت سرمایه به مقابله با ترس در مواقعی که معامله گر قصد تغییر استراتژی خود را دارد (از بی حوصلگی یا به دلایل دیگر) و معاملات را به صورت آشفته صورت می دهد، کمک می کند. مدیریت پول به معامله گر اجازه نمی دهد که سپرده‌ خود از دست بدهد.

معامله گر باید بداند که نمی توان از افت جلوگیری کرد اما می توان آن ها را بهینه کرد. این درک، اعتماد به نفس آن ها را افزایش می دهد و کمک می کند تا از اقدامات عجولانه جلوگیری کنند و احساسات خود را تحت کنترل بگیرند.

توصیه‌ عملی در زمینه‌ مدیریت پول

وظیفه‌ اصلی معامله گر حفظ و سپس افزایش سرمایه‌ خود است. بنابراین، عملکرد مدیریت سرمایه با ایجاد یک استراتژی کلی برای مدیریت دارایی های آن ها آغاز می شود.

برای هر عملیات، معامله گر ابتدا باید ریسک و پس از آن سود بالقوه را ارزیابی کند. اگر معامله گر موفق ظاهر شود، می تواند مقدار حجم را یک درصد افزایش دهد، اما اگر با یک سری افت سرمایه روبرو شود، این حجم باید کاهش یابد. همچنین داشتن یک حساب موازی و عدم معامله‌ کل سرمایه توصیه می گردد.

نباید تعداد معاملات بسیار زیادی انجام داد مگر این که این امر از سوی استراتژی شما (مثلا استراتژی اسکالپینگ) مجاز شمرده شده باشد. اگر تعداد معاملات بیش از حد باشند، ریسک افزایش یافته و همچنین بار روانی معامله گر و احتمال بروز اشتباه نیز افزایش می یابد.

آموزش

کیف پول توکن پاکت (Token Pocket)

کیف پول توکن پاکت (Token Pocket) یکی از کیف پول های مالتی کوین و غیر حضانتی (Non-Custodial) است و قابلیت هایی نظیر استیکینگ، دیفای، بریج و مدیریت NFT نیز دارد.

منتشر شده

در

کیف پول توکن پاکت (Token Pocket)

همانطور که برای حفظ و نگهداری هر وسیله ای نیاز به ابزاری است، برای نگهداری و امنیت رمزارزها نیز نیاز به ابزار مخصوصی داریم. کیف پول های دیجیتال ابزاری هستند که برای همین کاربرد طراحی شده اند و به صورت کیف پول گرم (نرم افزاری) و سرد (سخت افزاری) عرضه می شوند. یکی از گام های اولیه پس از مطالعه و کسب دانش، انتخاب و نصب یک کیف پول دیجیتال معتبر است. کیف پول توکن پاکت یکی از همین موارد است.

با توجه به این موضوع که انتخاب کیف پول مناسب و امن در بین ولت های موجود می تواند کاری دشوار باشد، تصمیم گرفتیم در این مطلب به معرفی و بررسی کیف پول توکن پاکت (Token Pocket) بپردازیم تا با امکانات، مزایا و معایب آن آشنا شویم.

کیف پول توکن پاکت در ابتدا با حمایت از بلاکچین ایاس (EOS) در اکتبر سال ۲۰۱۸ شروع به کار کرد. ولی پس از آن مرزهای خود را گسترش داد تا اکوسیستم ها و بلاکچین های بیشتری را پشتیبانی کند.

کیف پول توکن پاکت یک وَلت‌ غیرمتمرکز و متن باز است و در دسته کیف پول های نرم افزاری (Hot Wallet) قرار می گیرد و جزء کیف پول اچ دی (HD Wallet) است. این کیف پول با ظاهری ساده طراحی شده و بستری را فراهم کرده است که استفاده از آن آسان باشد و در نسخه اندروید و iOS و همچنین به صورت افزونه کروم (Chrome Extension) در دسترس است. (البته توکن پاکت کیف سخت افزاری هم به نام [KeyPal] نیز دارد)

کیف پول اچ دی (HD Wallet) یا Hierarchical Deterministic یک کیف پول رمز ارزی است که از ساختار سلسله مراتبی درخت گونه برای تولید کلیدهای خصوصی و عمومی توسط یک جفت مستر کی (Master Key) یا شاه کلید استفاده می کند. کیف پول های اچ دی (HD) امنیت بالایی دارند، اما محافظت از عبارت بازیابی ۱۲ یا ۲۴ کلمه ای تولید شده، تعیین کننده میزان امنیت این نوع از ولت هاست.

توکن پاکت از بلاکچین های مطرح و پرکاربرد بی ان بی چین (BNB Chain)، اتریوم (Ethereum)، بیت کوین (Bitcoin)، ترون (Tron)، سولانا (Solana)، شبکه فانتوم (Fantom Network)، پولکادات (Polkadot)، شبکه کور (Core Network) و… پشتیبانی می کند. البته توکن پاکت از شبکه های کمتر شناخته شده مانند لینیر فاینانس (Linear Finance) و… نیز پشتیبانی می کند.

این کیف پول خدماتی بیشتر از یک کیف پول معمولی را به کاربران خود ارائه می دهد. می توان آن را به عنوان یک جعبه ابزار کاربردی برای بلاکچین ها نامگذاری کرد.

شما برای دسترسی به dAppstore این کیف پول می توانید به آسانی، تنها با کلیک بر روی گزینه Discover اقدام کنید. در قسمت بالا با وارد کردن آدرس dApp مورد نظر، به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید. همچنین در کیف پول توکن پاکت شما قادر هستید تا فعالیت های بنیادی در یک مجموعه بلاکچین را انجام دهید. به طور معمول این فعالیت ها شامل رای گیری درون شبکه ای برای مدیریت پروکسی ها منابع در نظر گرفته می شود.

در ماه های اخیر توکن پاکت بستری برای مبادلات ارزی را نیز در این پلتفرم ارائه داده است. کاربران اکنون به راحتی می توانند ارزهای پشتیبانی شده در این کیف پول را با یکدیگر مبادله یا سواپ (SWAP) کنند. با قرار دادن یک بستر مبادلاتی درون شبکه ای دیگر کاربران برای مبادله نیازی به انتقال دارایی های خود به یک صرافی‌ ارز دیجیتال را ندارند.

شما در این کیف پول قادر هستید تا از طریق صرافی های غیر متمرکز (DEX) مانند یونی سواپ (Uniswap)، پنکیک سواپ (Pancakeswap)، ژوپیتر (Jupiter)، بایسواپ (Biswap) و … به مبادله رمز ارزهای مورد نظر خود بپردازید. با دسترسی آسان و امنیت قابل توجه این سیستم نیازی به نگرانی برای دزدیده شدن دارایی ها و ارزهای خود ندارید.

Your secure crypto wallet to explore blockchain

Your secure crypto wallet to explore blockchain

توکن پاکت یک کیف پول غیر حضانتی (Non-Custodial) محسوب می شود. به این معناست که کد امنیتی یا عبارت بازیابی (Seed Phrase) شما را در سیستم خود نگه داری نخواهد کرد. در مقابل شما به عنوان یک کاربر، مسئولیت کامل کلمات کلیدی و امورات مربوط به کیف پول خود را در اختیار خواهید داشت. اکنون این سوال شاید برای شما پیش آمده که، اگر توکن پاکت کنترلی بر روی کلمات امنیتی شما ندارد پس چگونه سیستم امنیتی کل پلتفرم را مدیریت می کند؟

در جواب این سوال می توان گفته که کیف پول توکن پاکت سه نوع لایه امنیتی برای این مسئله در نظر گرفته است. این لایه ها عبارتند از:

 • کلمات امنیتی و ریکاوری به صورت محلی یا در جایی که شما انتخاب می کنید ذخیره می شود
 • اطلاعات بسیار مهم به شکل ایزوله شده در محلی خاص نگه داری می شوند
 • برای ورود به حساب کاربری کیف پول از چندین روش استفاده می کند. این روش ها عبارتند از، تشخیص چهره، اثر انگشت و تعیین یک گذر واژه

ساخت حساب کاربری در توکن پاکت (Token Pocket)

پس از دانلود اپلیکیشن توکن پاکت، برای ساخت کیف پول طبق مراحل زیر عمل کنید.

 • اپلیکیشن Token Pocket را باز کنید، روی گزینه [No account] کلیک کنید. اگر برای انتقال از یک کیف پول دیگر به توکن پاکت استفاده می کنید و عبارات بازیابی دارید، گزینه [I have an account] را انتخاب کنید.
 • شما می توانید از گزینه های اچ دی ولت [HD Wallet]، چند امضایی [MultiSig Wallet] و در صورت داشتن کیف پول سخت افزاری [KeyPal]، بسته به نوع کابری خودتان استفاده کنید. همچنین می توانید با انتخاب تنها یک شبکه نیز کیف پول خود را بسازید. بعد از انتخاب نوع ولت و یا شبکه مورد نظر بر روی [Create Wallet] کلیک کنید.
 • در مرحله بعدی با انتخاب نام [Set Wallet name] سپس تعیین کلمه عبور [Password] با بیش از ۸ رقم و تکرار آن با زدن تیک توافق [Terms of Service and Privacy] و زدن [Creat Wallet] به مرحله بعدی می رویم و با زدن [Understood] به صفحه بعد منتقل می شویم.
 •  وارد صفحه [Backup Secret Recovery Phrase] شوید و سپس با زدن سه تیک دانستن اهمیت داشتن این کلمات با زدن گزینه [Generate Mnemonic] ۱۲ کلمه بازیابی نمایش داده می شود.
“عبارت بازیابی (Seed Phrase) تنها کلید بازیابی رمز ارزهای شماست. اگر کسی عبارت بازیابی شما را به دست بیاورد، می تواند به کیف پول شما دسترسی داشته باشد و دارایی های آن را سرقت کند. طبیعتا اگر کلید بازیابی خود را فراموش کنید، دسترسی به کیف پول و دارایی های خود را برای همیشه از دست می دهید. در نتیجه، بسیار مهم است که عبارت بازیابی خود را از خطرات آنلاین و آفلاین حفظ کنید.”
 • در این مرحله عبارت ۱۲ کلمه ایِ بازیابی برای شما به نمایش در می آید. این عبارات را به ترتیب شماره یادداشت کنید، سعی کنید این عبارت را در مکانی امن نگه دارید و روی [Completed Backup, Verify it] کلیک کنید.
 •  در این مرحله عبارت بازیابی را در محل مورد نظر به ترتیب شماره که یادداشت کردید پُر کنید و سپس روی [Confirm] کلیک کنید. ولت شما ساخته شده است و می توانید دارایی های خود را به آن منتقل کنید. 

واریز دارایی ها به کیف پول توکن پاکت (Token Pocket)

برای واریز کوین یا توکن به کیف پول توکن پاکت طبق مراحل زیر عمل کنید.

 • اپلیکیشن وکن پاکت (Token Pocket) را باز کنید، دارایی مورد نظر که قصد انتقال آن به کیف پول را دارید در صفحه [Assets] انتخاب کنید. (به عنوان مثال دریافت SOL از طریق شبکه سولانا (Solana) را در نظر بگیرید)
 • بر روی گزینه [Receive] کلیک کنید.

۳. در این مرحله باید آدرس ولت را کپی کرده (می توانید روی [Copy] یا [Scan QR code] کلیک کنید و یا آن را به اشتراک [Share] بگذارید) و سپس آدرس کپی شده را در قسمت آدرس دریافت کننده در صفحه برداشت صرافی‌ یا کیف پول‌ مبدا جای گذاری کنید.

TokenPocket 03
۰۳
TokenPocket 02
۰۲
TokenPocket 01
۰۱
 • توکن یا کوین مورد نظر بسته به شبکه بلاکچینی و دریافت تاییدیه ها به کیف پولتان واریز خواهد شد.

برداشت دارایی ها از کیف پول توکن پاکت (Token Pocket)

برای برداشت دارایی ها از کیف پول توکن پاکت باید طبق مراحل زیر پیش بروید.

 •  اپلیکیشن توکن پاکت را باز کنید، رمزارزی را که قصد انتقال آن را دارید در صفحه [Assets] انتخاب کنید. (به عنوان مثال برداشت SOL در شبکه‌ سولانا را در نظر بگیرید)
 • روی گزینه [Transfer] در پایین صفحه کلیک کنید.
 • برای انتقال از گزینه [Transfer] از طریق آدرسی که کپی کرده اید، اگر آدرسی را ذخیره کرده اید به وسیله آدرس گزینه [Address Book] و برای انتقال به روش اسکن QR کد گزینه [QR Code] را انتخاب کنید.
TokenPocket 004
۰۰۴
TokenPocket 003
۰۰۳
TokenPocket 002
۰۰۲
TokenPocket 001
۰۰۱
 • در این مرحله باید در قسمت [Receiving address] آدرس مقصد و در بخش [Amount] مقدار دارایی که قصد انتقال آن را دارید، وارد کنید. سپس هزینه انتقال به شما نمایش داده می شود. در قسمت [Advanced] هم گزینه شناسه تگ (Memo) را در صورت لزوم می توانید وارد کنید. بعد از انجام تمام این مراحل بر روی دکمه‌ [Confirm] کلیک کنید. پس از بررسی اطلاعات انتقال، روی [Transfer] کلیک کنید، رمز عبور را وارد کنید و روی [Confirm] کلیک کنید.
 • در پایان دارایی شما به آدرس مقصد منتقل می شود.

قابلیت های کیف پول توکن پاکت (Token Pocket) مزایا و معایب

ولت Token Pocket امکان سواپ کردن توکن‌ ها در شبکه های مختلف را برای کاربران مهیا می کند. علاوه بر آن امکان خرید و فروش توکن در بلاکچین های پرکاربرد مانند اتریوم و بی ان بی چین وجود دارد. البته مانند سایر کیف پول ها خرید یا فروش توکن توسط ولت توکن پاکت توصیه نمی شود، زیرا خرید و فروش دارایی در کیف پول ها مشمول کارمزدهای بالایی می باشد. بنابراین بهتر است برای این کار از صرافی ها استفاده شود.

از قابلیت‌ های جالب توکن پاکت حالت Bridge می باشد که در صورتی که کاربر قصد انتقال توکنی مانند USDT بین دو بلاکچین متفاوت مثل اتریوم و بی ان بی چین را داشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است استفاده از این قابلیت صرفه اقتصادی ندارد و کاربران برای استفاده از Bridge باید کارمزدهای بالایی پرداخت کنند.

Exchange & Transact Easily

Exchange & Transact Easily
Exchange & Transact Easily

یکی از محصولاتی که در وب سایت کیف پول توکن پاکت معرفی شده است، صرافی غیرمتمرکز (DEX) و مارکت پلیس توکن های غیر مثلی (NFT) به نام ترانزیت (Trasit) می باشد که امکان خرید و فروش رمزارز را مهیا می کند.

در ولت موبایلی توکن پاکت با استفاده از قسمت Discovery، کاربران می توانند به dAppstore در توکن پاکت دسترسی پیدا کنند. این ابزار به کاربران امکان دسترسی به dApp هایی را می دهد که بر روی تمام بلاکچین های پشتیبانی شده توسط توکن پاکت ساخته شده اند. اگر به دنبال یک dApp خاص هستید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که در نوار آدرس، لینک وب سایت dApp را وارد کنید.

A DApp Store

A DApp Store
A DApp Store

در کیف پول توکن پاکت مانند سایر ولت ها امکان استیکینگ (Staking) وجود دارد. در کنار استیکینگ امکان نگهداری از NFT ها نیز برای کاربر مهیا شده است.

از معایب این ولت می توان به شبکه های پشتیبانی شده کمتر نسبت به کیف پول های محبوب مانند تراست ولت (Trust Wallet) اشاره کرد. از دیگر نکات منفی استفاده از ولت های جدیدتر مانند توکن پاکت، عدم اعتماد کاربران است. چون کاربران ارز دیجیتال معمولا ترجیح می دهند از کیف پول های شناخته شده و معتبر استفاده کنند.

امنیت کیف پول توکن پاکت (Token Pocket)

کیف پول توکن پاکت، ولتی غیر حضانتی می باشد. این به این معنا است که توکن پاکت هیچ دخالتی در حفظ و نگهداری رمز عبور یا عبارت بازیابی کاربر ندارد. بنابراین دسترسی‌ به این اطلاعات خصوصی و امنیتی ندارد. با توجه به این موضوع در صورت فراموشی یا گم شدن عبارت بازیابی امکان دسترسی به ولت توسط کاربر وجود ندارد.

Security as it should be

Security as it should be

علاوه بر این توکن پاکت از امکان انجام تراکنش چند امضایی بهره می برد که امنیت تراکنش ها را افزایش می دهد. همچنین از تشخیص چهره و اثر انگشت بهره می برد و کاربران می توانند برای امنیت بیشتر قابلیت احراز هویت دو مرحله ای (۲FA) را در اپلیکیشن خود فعال کنند.

کیف پول چند امضایی (Multi-sig)، روش دیگری برای حفاظت از عبارت بازیابی است. برای تایید تراکنش در این نوع کیف پول ها، وجود تمام امضاها لازم است. برای مثال، می توانید یک کیف پول با ۲ یا ۳ امضا ایجاد کنید. برای دسترسی به دارایی های این کیف پول، حداقل به ۲ امضا نیاز است. با واگذاری مسئولیت نگهداری عبارت بازیابی به افراد مورد اعتماد، می توانید ریسک های امنیتی را به حداقل برسانید.

در انتها

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، کیف پول توکن پاکت امکانات و قابلیت های خاص و منحصربه فردی نسبت به مابقی ولت ها ندارد و می توان برای نگهداری دارایی های دیجیتال از سایر ولت ها نیز استفاده کرد. این تصمیم کاملا سلیقه ای است و بستگی به کاربر و نیازهایش دارد.

کیف پول توکن پاکت (Token Pocket) یکی از کیف پول های مالتی کوین است که می توانید رمز ارزهای مختلفی مانند بیت کوین، اتریوم، سولانا، ترون و … را در آن نگهداری و مبادله کنید. این کیف پول غیرحضانتی و بر اساس نسل سوم وب (Web 3.0) توسعه داده شده است و کنترل کلید خصوصی اش در اختیار کاربر است؛ و قابلیت هایی نظیر استیکینگ، دیفای، بریج و مدیریت NFT نیز دارد.

ولی برای پاسخ به این سوال که آیا این ولت مناسب است یا خیر؟ باید این ولت را دانلود کرده و با حفظ موارد ایمنی از آن استفاده کنید. خوشبختانه با توسعه و رشد تکنولوژی بلاکچین کیف پول های زیادی در دسترس هستند و کاربران بسته به نیازشان می توانند از آن ها استفاده کنند.

اطلاعات

YouTube
Telegram
Twitter
Website
Forum
Medium
GitHub
Discord

دانلود اپلیکیشن

کافه بازار
Chrome web store
Google Play Store
App Store Download

امتیازهای امنیتی

بنیادی۸۲
امنیت سایبری۸۳
عملیاتی۷۸
اجتماع۷۸.۵

ادامه مطلب

آموزش

کیف پول اچ دی (HD Wallet) چیست؟

کیف پول سلسله مراتبی (HD Wallet) نوعی از کیف پول های دیجیتال است که برای نگهداری رمز ارزهایی همچون بیت کوین، اتریوم و… مورد استفاده قرار می گیرد. کیف پول های اچ دی (HD) امنیت بالایی دارند، اما محافظت از عبارت بازیابی ۱۲ یا ۲۴ کلمه ای تولید شده، تعیین کننده میزان امنیت این نوع از ولت هاست.

منتشر شده

در

کیف پول اچ دی (HD Wallet) چیست؟

از زمان پیدایش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی، کیف پول های بسیار متنوعی به وجود آمده اند. کیف پول ها مهمترین و اساسی ترین رابط هایی هستند که از طریق آن ها یک کاربر دارایی دیجیتالی خود را مدیریت و حفاظت می کند. به عنوان مثال، با یک کیف پول ساده بیت کوین شما می توانید بانک خود باشید و دارایی خود را در تمامی نقاط دنیا بدون هیچ مساله ای همراه داشته باشید. اما این امکان در روزهای ابتدایی پیدایش بیت کوین و در حقیقت پیش از ظهور کیف پول اچ دی (HD Wallet)، محقق نبود.

به طور معمول، در کیف پول های بیت کوین (Bitcoin)، آدرس خصوصی/ عمومی (کلید) به طور تصادفی تولید می شود و مستلزم این است که شما هر بار پس از ایجاد آدرس جدید یک نسخه پشتیبان یا در اصطلاح بکاپ بگیرید. اگرچه ممکن است در ابتدا احساس کنید که این یک روند ساده و آسان است. اما رفته رفته با توجه به افزایش تعداد تراکنش های شما کنترل و بکاپ گرفتن از آدرس ها امری پر زحمت و پیچیده تر می شود.

علاوه بر این، اگر فردی هستید که برای مساله حریم خصوصی مالی اهمیت ویژه ای قائل هستید و تراکنش های زیادی را انجام می دهید، بنابراین شما نیازمند ایجاد آدرس ها و کلیدهای خصوصی (Private Key) فراوانی هستید. از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از تلفات، برخی از کیف پول ها از همان آدرس بیت کوین برای تمامی تراکنش های خود دوباره استفاده می کنند. این عمل خیلی درست و صحیح نیست و می تواند حریم شخصی شما را به خطر بیندازد. و به همین دلیل است که کیف پول های اچ دی تحت نشان (Bitcoin Improvement Proposal ۳۲) توسعه داده شد.

در ادامه قصد داریم تا به معرفی کیف پول‌ های HD یا کیف پول های سلسله مراتبی قطعی بپردازیم و ویژگی ها و همچنین مزایا و معایب آن ها را مورد بررسی قرار دهیم. با اینوستورنت همراه باشید.

کیف پول اچ دی (HD) چیست؟

کیف پول اچ دی (HD Wallet) توسط شخصی به نام گرگوری مکسول (Gregory Maxwell) به دنیای رمز ارزها معرفی شد. بیشتر معامله گران از این کیف پول برای ذخیره ارزهای دیجیتال بیت کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) استفاده می کنند.

واژه HD در عبارت کیف پول اچ دی، مخفف عبارت Hierarchical Deterministic است که به معنای سلسله مراتبی و قطعی است. در مقابل کیف پول های سلسله مراتبی یا Deterministic کیف پول های غیر سلسله مراتبی یا nondeterministic هم گفته می شود. تفاوت این دو نوع کیف پول در رابطه ای است که مابین کلید خصوصی (Private Key) و کلید عمومی (Public Key) وجود دارد.

منظور از کلیدهای خصوصی کلیدهایی هستند که نقشی مشابه با رمز عبور کارت های بانکی را دارد و از آن می توان برای دسترسی به دارایی های دیجیتال استفاده کرد. آدرس کیف پول همان رشته کدهایی است که برای دریافت ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از کلید عمومی هم کدهایی است که فول نودها از آن برای انطباق آدرس کیف پول با کلید خصوصی استفاده می کنند.

در کلیدهای سلسه مراتبی یا همان Deterministic یک رابطه ریاضی مابین کلیدهای تولید شده برقرار می کند. در صورتی که در چنین رابطه ای در بین کیف پول های nondeterministic وجود ندارد. به این خاطر به این نوع از کیف پول های ارز دیجیتال، کیف پول های رندوم یا تصادفی نیز گفته می شود.

Hierarchical Deterministic (HD) Wallet Structure

تصور کنید که چقدر آسان خواهد بود اگر مکانیسمی، الگویی ایجاد کند که از طریق آن کلیدهای خصوصی و عمومی بدون دشواری بکاپ گرفتن و همچنین بدون امکان کشف این رمزها تولید شوند. به این کیف پول ها، کیف پول های اچ دی (HD Wallet) می گویند.

این کیف پول ها از یک منبع اولیه برای ساخت تمامی کلیدها و آدرس ها استفاده می کنند. استاندارد به کار رفته در این کیف پول ها BIP 32 نام دارد. همه کیف پول های اچ دی از کلید های سید (Seed) که از ۱۲ کلمه تشکیل شده اند استفاده می کنند. هر بار این Seed در انتها، توسط یک مکانسیم شمارشی اضافه می شود و برای ایجاد آدرس های نامحدود استفاده می شود.

عبارت Deterministic به این معنا است که آدرس ها و کلیدها هر بار طبق یک روش تولید می شوند. همچنین عبارت Hierarchical یعنی که آدرس ها و کلیدها را می توان شبیه به یک درخت مرتب‌ کرد. نکته‌ جالب در مورد این کیف ها این است که شما می توانید بدون آنکه کلیدهای خصوصی آن ها را بدانید، کلیدهای عمومی جدیدی بسازید.

کیف پول های اچ دی یک ساختار سلسله مراتبی مانند یک درخت ایجاد می کند که این درخت از کلید Seed اصلی مبتنی بر BIP ۳۲ شروع می شود. هنگامی که شما یک کیف پول اچ دی را با استفاده از کلید Seed بازیابی می کنید، این کیف پول جستجو را آغاز کرده و تمام کلیدهای خصوصی این درخت را که از BIP ۳۲ استفاده کرده اند را می یابد و به محض اینکه اسکن کردن کلیدها بر روی شبکه به اتمام برسد شما دارایی خود را بازیابی کرده اید.

عامل متمایز کننده والت های اچ دی از دیگر کیف پول ها، نوع مدیریت جفت کلید است که امکان تولید چندین آدرس جدید از یک روت سید (Root Seed) را فراهم می کند. روت سید به معنای دانه ریشه، یک رشته بلند از داده هاست. سپس این داده‌ها به ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ کلمه معروف به سید فریز (Seed Phrase) یا نیمانیک فریز (Mnemonic Phrase) تبدیل می شوند تا کار با کیف پول های رمز ارزی ساده تر و کاربرپسندتر شود.

هنگام استفاده از کیف پول اچ دی (HD Wallet)، بکاپ گرفتن از کلید Seed و نگهداری آن در یک محیط امن امری اجباری و واجب است زیرا تنها از طریق آن شما می توانید اطلاعات از دست رفته کیف پول خود را بازیابی کنید. تنها یک بار بکاپ گرفتن به این معنی است که تمام آدرس های بعدی بر اساس محاسبات ریاضی الگوریتم این کیف پول دوباره ایجاد شوند. کیف پول های اچ دی از یک الگوریتم هش یک طرفه SHA-۲۵۶ استفاده می کند تا حتی اگر ورودی یا کلید seed یکسان باشد بدون هیچ گونه خطایی این درخت کلید ها را تولید می کند.

مزایای کیف پول اچ دی (HD Wallet)

 • حریم خصوصی دارایی های کاربران در این کیف پول به خوبی حفظ می شود.
 • پشتیبان گیری در این کیف پول راحت است و تنها به کلید شما نیاز دارد. شما فقط باید از یک کلید بکاپ بگیرید. این تنها باری است که شما نیازمند چنین عملی هستید.
 • هر آدرسی که در گذشته توسط این کیف پول ایجاد شده معتبر است و کاربران نباید در این مورد نگرانی داشته باشند.
 • امکان ذخیره کلیدهای خصوصی به صورت آفلاین فراهم است.
 • امکان استخراج کلیدهای عمومی بدون اینکه نیازی به کلیدهای خصوصی باشد در کیف پول اچ دی فراهم است.
 • کیف پول اچ دی به شما کمک می کند که هنگام دریافت بیت کوین بتوانید آدرس های دریافت بیشتری را به وجود آورید.
 • وقتی در کیف پول اچ دی آدرس های مختلفی را می سازید امنیت دارایی های خود را تضمین می کنید و امکان دسترسی کاربران به حسابتان را از بین می برید.
 • می توانید با ایجاد آدرس های دریافت متعدد، تمامی کاربران مبتدی را سردرگم کنید.

کیف پول های نرم افزاری و سخت افزاری اچ دی (HD)

کیف پول های اچ دی تنوع زیادی دارند. بیشتر کیف پول های معروفی که از آن ها استفاده می کنید HD هستند. کاربران طبق سلیقه و بودجه ای که می خواهند در نظر بگیرند یک کیف پول اچ دی را انتخاب می کنند. کیف پول های اچ دی در مدل های سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارند. برای دریافت برخی از آن ها باید پول پرداخت کرد و برخی از آن ها رایگان هستند. در اینجا لیستی از محبوب ترین کیف پول های اچ دی (HD Wallet) آورده شده است.

لجر نانو اس (Ledger Nano S)تراست والت (Trust Wallet)
ترزور (Trezor)متامسک (MetaMask)
کیپ کی (Keepkay)اگزودوس (Exodus)
مای سلیوم (Mycelium)کوینومی (Coinomi)
مای جاکس (My Jaxx)توکن پاکت (Token Pocket)
الکتروم (Electrum)

از آنجایی که برخی از کاربران تازه وارد اهمیت عدم افشای کلیدهای خصوصی را به خوبی درک نمی کنند، برخی از کیف پول ها نظیر تراست ولت (Trust Wallet) صرفا عبارت بازیابی اصلی را در اختیار کاربران قرار داده و امکان مشاهده کلید خصوصی مربوط به هر رمز ارز در داخل این والت وجود ندارد. اما برخی دیگر مانند اتمیک والت (Atomic Wallet) کلید خصوصی هر رمز ارز را به صورت جداگانه نیز ارائه می دهند که وظیفه تامین امنیت دارایی های کریپتویی بر دوش کاربران می گذارد.

امنیت کیف پول اچ دی (HD Wallet) چقدر است؟

با وجودی که ساختار والت Hierarchical Deterministic امنیت بالایی دارد، اما این میزان به دستگاه (فیزیکی یا دیجیتال) مورد استفاده وابسته است.

همانطور که گفتیم، BIP32 ساختار سلسله مراتبی درخت گونه از کلیدهای خصوصی حاصل از یک سید را در والت های HD ایجاد کرده است. در نتیجه، در صورت خرابی یا گم شدن دستگاهی که ولت روی آن قرار دارد، از این سید پشتیبان گیری شده برای بازیابی کیف پول به همراه کلیدهای خصوصی درخت گونه آن استفاده می شود.

این نوع ولت ها در مقایسه با کیف پول های ND امنیت و حریم خصوصی بهتری دارند. از آنجایی که در هر تراکنش این والت ها یک آدرس جدید تولید می شود، از امنیت بالایی برخوردار هستند. بنابراین، هک کردن آن ها یک فرآیند پیچیده و چالش برانگیز است که البته شاید در آینده توسط کامپیوترهای کوانتومی امکان پذیر شود. علاوه بر این، برای جمع آوری پرداخت ها و تضمین ناشناسی مالی، می توان تعداد نامحدودی آدرس عمومی تولید کرد.

با این وجود، در صورت عدم ذخیره درست و امن کلیدهای خصوصی یا کلیدهای مستر XPUB و XPRIV، امکان دسترسی به سرمایه کاربران توسط مهاجمان وجود دارد. بنابراین، عدم افشای عبارت بازیابی ارائه شده در والت های اچ دی و همچنین حفاظت از کلیدهای خصوصی و مستر مهمترین گام تامین امنیت این نوع ولت ها به شمار می رود که کاملا بر عهده خود کاربر است.

در انتها

کیف پول اچ دی (HD Wallet) یا Hierarchical Deterministic یک کیف پول رمز ارزی است که از ساختار سلسله مراتبی درخت گونه برای تولید کلیدهای خصوصی و عمومی توسط یک جفت مستر کی (Master Key) یا شاه کلید استفاده می کند. کیف پول های اچ دی (HD) امنیت بالایی دارند، اما محافظت از عبارت بازیابی ۱۲ یا ۲۴ کلمه ای تولید شده، تعیین کننده میزان امنیت این نوع از ولت هاست. از سال ۲۰۱۲ تا کنون و پس از معرفی BIP32، کیف پول های HD مختلفی به بازار عرضه شده اند که از محبوب ترین آن ها می توانکیف پول های نرم افزاری تراست والت، توکن پاکت و همچنین کیف پول های سخت افزاری لجر و ترزور را نام برد.

ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

تبلیغات

برترین ها